Protecció de dades i privacitat

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis quedaran incorporades als fitxers titularitat MASIA CAL RIERA que correspongui en cada cas d’acord amb el servei sol·licitat.

La finalitat d’aquest fitxer és la prestació dels serveis contractats, atendre les sol·licituds que ens plantegi, enviar tota informació de les compres i proporcionar informació sobre els productes de MASÍA CAL RIERA així com la realització d’activitats promocionals per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica o física.

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

En relació amb el procés de registre, l’usuari és l’únic responsable de la qualitat de les dades introduïdes per ell mateix en els formularis, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat, segons es sol·licita en el formulari de registre i actualitzar totes les dades de registre.

Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si www.masiacalriera.com tingués motius suficients per sospitar que aquesta informació fos falsa, inexacta o incompleta, tindrà dret denegar l’accés i ús present o futur a la web, o de qualsevol dels continguts i / o serveis.

L’usuari disposarà en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació oposició i cancel·lació de les dades personals tal com disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999).

En cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de qui efectua la sol·licitud, l’usuari haurà amb caràcter previ a la seva inclusió informar a aquestes persones de les condicions expressades en els paràgrafs anteriors.

Els usuaris podran exercitar els drets esmentats mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit al responsable del fitxer MASIA CAL RIERA a la següent de direcció e-mail: info@masiacalriera.com

Vostè té dret a controlar l’ús de les seves dades inserides en qualsevol tractament informàtic i entre altres aspectes, pot oposar-se a que les seves dades personals siguin utilitzades per a qualsevol finalitat diferent d’aquella que va justificar inicialment la seva obtenció.

El consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials podrà ser revocat en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent del missatge, per això n’hi haurà prou amb respondre al correu electrònic rebut indicant en el camp “assumpte” publicitat i en el cos del missatge “No desitjo rebre més informació de caràcter comercial” o be fent servir el enllaç que pot trobar a la part de sota en totes les nostres comunicacions.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que el compliment de qualsevol formulari existent en el Lloc Web www.masiacalriera.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a MASIA CAL RIERA perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, MASIA CAL RIERA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Sense perjudici d’això, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions en xarxa no sigui invulnerable.

Al enviar un missatge desde el formulari de contacte, les dades quedaran emmagatzemades en la nostra base de dades de clients i pot rebre emails informatius i promocionals.

COOKIES

MASIA CAL RIERA utilitza cookies en la mesura que són necessàries per a la prestació dels serveis, però en cap cas aquestes cookies recullen informació personal o revelen la identitat de l’usuari, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Aquestes poden llegir dades de navegació del lloc web per crear estadística, sempre amb la finalitat de donar un millor servei.